ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

หลักสูตร : การขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร

กำหนดการอบรม-A4 (แนวนอน)

รูปแบบการจัดอบรม
หลักสูตรทางไกลออนไลน์ ผ่าน zoom ( 1วัน )  (วันที่ 22 เมษายน 2565)

ราคาต่อคน 2,675 บาท (ราคารวม Vat)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิตและนำเข้า วัตถุเจือปนอาหาร เพื่อจำหน่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการกำกับดูแลวัตถุเจือปนอาหาร
และนำไปใช้ในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหารได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เนื้อหาของหลักสูตร
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารต่างๆ
3. การยื่นคำขออนุญาตอาหารประเภทวัตถุเจือปนอาหารผ่านระบบ e-Submission
4. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุเจือปนอาหาร (แบ่งกลุ่ม)
– วัตถุเจือปน ชนิดเดี่ยว ชนิดผสม
– เอนไซม์ สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
– ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร
– วัตถุดูดออกซิเจน วัตถุกันชื้น
– เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในอาหาร

วิทยากร
นางสาวณัชชา จันไขโคตร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
นางสาวมยุรีพร พรหมใบ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

Layer 1
0
    0
    ตะกร้าของคุณ
    ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop