01
02

กรุณาเลือกรุ่นที่ท่านต้องการฝึกอบรมด้านล่าง

รุ่นที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2563
เวลา 8.30 – 16.30 น.

วิทยากร
นางสาวสินีนาฏ สีสรรค์
นายวิสุทธิพันธ์ ฉายแสง
นางสาวปราญชลี ผาทา
นางอรวรรณ อนันธิกุลชัย

สถานที่อบรม
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กันยายน 2563
เวลา 8.30 – 16.30 น.

วิทยากร
นางสาวสินีนาฏ สีสรรค์
นายวิสุทธิพันธ์ ฉายแสง
นางสาวปราญชลี ผาทา
นางอรวรรณ อนันธิกุลชัย

สถานที่อบรม
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 3 วันที่ 5 ตุลาคม 2563
เวลา 8.30 – 16.30 น.

วิทยากร
นางสาวสินีนาฏ สีสรรค์
นายวิสุทธิพันธ์ ฉายแสง
นางสาวปราญชลี ผาทา
นางอรวรรณ อนันธิกุลชัย

สถานที่อบรม
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
เวลา 8.30 – 16.30 น.

วิทยากร
นางสาวสินีนาฏ สีสรรค์
นายวิสุทธิพันธ์ ฉายแสง
นางสาวปราญชลี ผาทา
นางอรวรรณ อนันธิกุลชัย

สถานที่อบรม
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
เวลา 8.30 – 16.30 น.

วิทยากร
นางสาวสินีนาฏ สีสรรค์
นายวิสุทธิพันธ์ ฉายแสง
นางสาวปราญชลี ผาทา
นางอรวรรณ อนันธิกุลชัย

สถานที่อบรม
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Layer 1
0
    0
    ตะกร้าของคุณ
    ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop