1
2

กรุณาเลือกรุ่นที่ท่านต้องการฝึกอบรมด้านล่าง

รุ่นที่ 9 วันที่ 6 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.สมิทธิ์ เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวนันณภัชสรณ์ กามะ

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 10 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.กิตติ สุคันโธ
นางสาวชยาภา ไชยศรี

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 11 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.จักรพันธ์ วิรุณราช
นางสาวชนาภรณ์ เดชคง

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 12 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.สมิทธิ์ เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวสุดารัตน์ น้ำจันทร์

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 13 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.กิตติ สุุคันโธ
นางสาวรมณีย์ คังฆะสุวรรณ

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 14 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.จักรพันธ์ วิรุณราช
นางสาวนันณภัชสรณ์ กามะ

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Layer 1
0
    0
    ตะกร้าของคุณ
    ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop