กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง!!

หลักสูตร

การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยา
แบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ
จากหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

สามารถลงทะเบียนสมัครอบรมได้แล้ววันนี้