เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร : วิธีการใช้งานระบบ E-SUBMISSION สำหรับยื่นคำขอ สบ.7 (อาหารที่ไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ) ( วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 )

a4_แนวตั้ง edit

หลักสูตร : วิธีการใช้งานระบบ e-Submission สำหรับยื่นคำขอ สบ.7 (อาหารที่ไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)

จากหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองอาหาร

สามารถลงทะเบียนสมัครอบรมได้แล้ววันนี้