เรียนรู้ GPP สำหรับผู้ประกอบการร้านขายยา

เรียนรู้ GPP สำหรับผู้ประกอบการร้านขายยา

GPP เป็นกฎระเบียบที่ผู้ประกอบการร้านขายยาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย มาเรียนรู้กฎระเบียบของ GPP กัน เพื่อคุณจะได้ปรับปรุงร้านขายยาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ

ผู้สอน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา