สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  095-9749097
  thaifdafoundation@gmail.com