(FDA10) วิธีการและขั้นตอนการจดแจ้ง นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission

FDA10-การแจ้งจดเพื่อนำเข้า966x499

หลักสูตร : วิธีการและขั้นตอนการจดแจ้งนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission

วิทยากร

004

ภญ.ปริณดา เตชะศิรินุกูล
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
สังกัด : กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Outlines

 • ความหมายของคำว่า “นำเข้า” ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
 • ผู้นำเข้า เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตัวแทนออกของ(ชิปปิ้ง) ผู้จัดจำหน่าย คือใคร มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร
 • หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้นำเข้าเครื่องสำอาง
 • วิธีการและขั้นตอนการจดแจ้งนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางผ่านระบบ e-submission
 • หลักเกณฑ์การพิจารณารับจดแจ้ง และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมประกอบการพิจารณา
 • รายละเอียดเอกสารประกอบการจดแจ้ง เช่น Letter of Authorization
 • ปัญหาที่พบบ่อยและข้อควรระวังในการจดแจ้งนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง
 • หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเครื่องสำอาง เช่น สำนักด่านอาหารและยา กรมศุลกากร

[/ vc_column_text]

[/ vc_column] [/ vc_row]

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องสำอาง
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจดแจ้งนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการจดแจ้งนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามรถจัดเตรียมเอกสารและยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้อง

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

ความสำคัญ (ทำไมต้องเรียน เรียนเเล้วได้อะไร คำอธิบายรายวิชา)การจดแจ้งเครื่องสำอาง, การนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง, e-submissionคำอธิบายรายวิชาการอบรมนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการจดแจ้งนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางผ่านระบบ e-submission หลักเกณฑ์การพิจารณารับจดแจ้ง และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอางรวมถึงปัญหาที่พบบ่อยและข้อควรระวังในการจดแจ้งนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา, เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
สมัครเรียน
ลงทะเบียนแล้ว: 0 students
ระยะเวลา: 37.03 minute
วีดีโอ: 37.03 minute

Archive

เวลาทำการ

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed
Layer 1
0
  0
  ตะกร้าของคุณ
  ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop