หลักสูตร : การขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร (ดูย้อนหลัง)

ชื่อหลักสูตร : การขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร
หน่วยงาน กองอาหาร

วิทยากร
นางสาวณัชชา  จันไขโคตร    นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
นางสาวมยุรีพร  พรหมใบ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

กลุ่มเป้าหมาย   
ผู้ผลิตและนำเข้า วัตถุเจือปนอาหาร เพื่อจำหน่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการกำกับดูแลวัตถุเจือปนอาหารและนำไปใช้ในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหารได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เนื้อหาของหลักสูตร
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารต่างๆ
3.การยื่นคำขออนุญาตอาหารประเภทวัตถุเจือปนอาหารผ่านระบบ e-Submission
4. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุเจือปนอาหาร (แบ่งกลุ่ม)
–  วัตถุเจือปน ชนิดเดี่ยว ชนิดผสม
–  เอนไซม์ สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
–  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร
–  วัตถุดูดออกซิเจน วัตถุกันชื้น
–  เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในอาหาร

หลักสูตร : การขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร

1
ส่วนตัว: กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
00:55:10
2
ส่วนตัว: หลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการยื่นคําขอวัตถุเจือปนอาหาร
01:00:17
3
ส่วนตัว: การยื่นคําขออนุญาตอาหารประเภทวัตถุเจือปนอาหารผ่านระบบ e-Submission
00:41:22

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา, เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
สมัครเรียน
ลงทะเบียนแล้ว: 0 students
หัวข้อบทเรียน: 3

Archive

เวลาทำการ

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed
Layer 1
0
    0
    ตะกร้าของคุณ
    ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop