หลักสูตร : เทคนิคการเขียน Specification ผลิตภันฑ์สมุนไพร (ภาคทฤษฎี) (ดูย้อนหลัง)

ชื่อหลักสูตร : เทคนิคการเขียน Specification ผลิตภันฑ์สมุนไพร (ภาคทฤษฎี)
หน่วยงาน กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วิทยากร

1. รศ. ดร. ภก. วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ
2. ผศ. ดร. ภก. บดินทร์ ติวสุวรรณ
3. ดร. สุวรรณา เธียรอังกูร
4. ดร. ภก. ณัฐพงษ์ สนิทมัจโร

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร

วัตถุประสงค์

  1. บ่มเพาะ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับ Start-Up และ วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ในระดับสากลในอนาคต
  2. ให้ความรู้ในด้านวิชาการของหัวข้อทดสอบใน Specification ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  3. เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  4. ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจในการตั้ง Specification ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเขียน Specification ให้เป็นไปตามหลักวิชาการสากล

 

เนื้อหาของหลักสูตร
1. การทดสอบและเรื่องการทดสอบใน
2. การเขียน Specification ของวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร
3. การเขียน Specification ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4. การเขียน Specification ของเวชสำอาง

หลักสูตร : เทคนิคการเขียน Specification ผลิตภันฑ์สมุนไพร (ภาคทฤษฎี) (ดูย้อนหลัง)

1
ส่วนตัว: หลักการและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการในการจัดทำ Specification.mp4
02:44:44
2
ส่วนตัว: การเขียน Specification ของวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร
01:00:39
3
ส่วนตัว: การเขียน Specification ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
01:01:17
4
ส่วนตัว: การเขียน Specification ของเวชสำอาง
01:13:05

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา, เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
สมัครเรียน
ลงทะเบียนแล้ว: 0 students
หัวข้อบทเรียน: 4

Archive

เวลาทำการ

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed
Layer 1
0
    0
    ตะกร้าของคุณ
    ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop