(FDA13) แสดงฉลากเครื่องสำอางอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

แสดงฉลากเครื่องสำอางอย่างไรให้ถูกกฎหมาย962

ชื่อหลักสูตร : แสดงฉลากเครื่องสำอางอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
หน่วยงาน : กลุ่มกากับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

วิทยากร

รูปวิทยากร-มินทิรา สารธิราช

นางสาวมินทิรา สารธิราช
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
สังกัด : กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Outlines

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากเครื่องสำอาง

 1. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
 2. ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562
 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เข้าใจนิยาม กฎระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2.  เพื่อให้ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สามารถจัดทาฉลากได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทนำ

1
แนะนำคอร์สออนไลน์

แสดงฉลากเครื่องสำอางอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

1
พรบ. เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562
09:14
2
สรุปหลักการแสดงฉลากเครื่องสำอาง ฉลากที่ถูกต้อง
13:31
3
พรบ. เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 (ต่อ)
05:58

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

1
กรุณากรอกแบบประเมินให้ครบถ้วน

ความสำคัญ (หลักสูตรนี้ให้อะไบ้าง)

เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มิได้กาหนดให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้รับจ้างผลิต หรือผู้ขายต้องขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐก่อนการจัดทาฉลาก แต่ให้ภาครัฐทาหน้าที่ในลักษณะการกากับดูแลและดาเนินการทางกฎหมายเมื่อพบฉลากเครื่องสำอางที่ฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับมีการประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จึงได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใช้เป็นแนวทางในการจัดทาฉลากของเครื่องสำอางได้ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย

เกี่ยวกับวิทยากร

ชื่อ นามสกุล: นางสาวมินทิรา สารธิราช
สังกัด : กลุ่มกากับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
การศึกษา : เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ รุ่นที่ 8 ประจาปี 2560 (นักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ)

ประวัติการทำงาน

ปี 2561–ปัจจุบัน

 • งานกากับดูแลและตรวจสอบสถานที่ กลุ่มกากับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
 • งานตรวจสอบโฆษณา กลุ่มกากับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

ประวัติการบรรยาย

 • การบรรยาย เรื่อง การแสดงฉลากเครื่องสำอาง (จัดโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 • การบรรยาย เรื่อง แนวทางโฆษณาเครื่องสำอาง (บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่กรมอาหารและยาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.))
 • โครงการอบรมเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอางให้ถูกต้องตามกฎหมาย (จัดโดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานบ่มเพาะวิสาหกิจกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร)


เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา, เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สมัครเรียน
ลงทะเบียนแล้ว: 1 student
ระยะเวลา: 35.45 minute
หัวข้อบทเรียน: 5
วีดีโอ: 35.45 minute

Archive

เวลาทำการ

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed
Layer 1
0
  0
  ตะกร้าของคุณ
  ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น นโยบายคุกกี้

  ยอมรับทั้งหมด
  จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
   เปิดใช้งานตลอด

   คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน

  • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้

  บันทึกการตั้งค่า