หลักสูตร : การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ (ดูย้อนหลัง)

800x452 ดูย้อนหลัง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับอนุญาตด้านยา วัตถุเสพติด
และผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม, นักวิจัย, หน่วยงานรัฐ,
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และเข้าใจในกระบวนการเตรียมคำขอในระบบ DocuBridge และการนำคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission เข้าสู่ระบบด้วยตนเอง

เนื้อหาของหลักสูตร
1.กระบวนการการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission
2.การนำคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission เข้าสู่ระบบด้วยตนเอง
3.การเตรียมคำขอในระบบ DocuBridge
4.การสร้างการเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlinks)
5.การกรอกข้อมูลใน Administrative Information
6.การ Publish และ Validate ตำรับ
7.การยื่นตำรับผ่าน eCTD Portal
8.การยื่นตอบมติ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

วิทยากร
ภก.สมิทย์ เอี่ยมสุวรรณ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ
นางสาวสุดารัตน์ น้ำจันทร์ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

การขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการแบบออนไลน์

1
ส่วนตัว: การขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ PART 1
00:59:02
2
ส่วนตัว: การขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ PART 2
01:07:29

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา, เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
สมัครเรียน
ลงทะเบียนแล้ว: 1 student
หัวข้อบทเรียน: 2

Archive

เวลาทำการ

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed
Layer 1
0
    0
    ตะกร้าของคุณ
    ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop