Course sections

1
กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง + มาตรการกำกับดูแลเครื่องสำอาง
2
รายการสารด้านเครื่องสำอาง
3
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวัตถุที่ห้ามใช้ / อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
4
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยการแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง ที่มีวัตถุที่ใช้ / อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
5
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุกันเสีย ที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง + ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยการแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย
6
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยสี ที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
7
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยสารป้องกันแสงแดด ที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง + ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยการแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด
8
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของ เครื่องสำอางที่ห่ามผลิต นำเข้าหรือขาย
9
ตัวอย่างกฎหมายลำดับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10
การสืบค้นกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

บทนำ

แนะนำคอร์สออนไลน์