ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบขออนุญาตสถานที่ยา ณ ห้องประชุมกลุ่มเงินทุน ชั้น 6 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบขออนุญาตสถานที่ยา ณ ห้องประชุมกลุ่มเงินทุน ชั้น 6 วันที่ 4 ธันวาคม 2562