ภาพบรรยากาศ งานฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบเภสัชเคมีภัณฑ์ จัดวันที่13/11/62 สถานที่ชั้น 6 ตึกเงินทุน

ภาพบรรยากาศ งานฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบเภสัชเคมีภัณฑ์ จัดวันที่ 13/11/62
สถานที่ชั้น 6 ตึกเงินทุน