ภาพบรรยากาศประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาการศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ หลักสูตรที่ 7 การใช้งานระบบการยื่นรายงานประจำปี ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ภาพบรรยากาศประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาการศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ

หลักสูตรที่ 7 การใช้งานระบบการยื่นรายงานประจำปี ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562