ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบขออนุญาตโฆษณาขายยา วันที่ 27/11/2562 จัดที่ ตึกเงินทุนชั้น 6

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบขออนุญาตโฆษณาขายยา วันที่ 27/11/2562 จัดที่ ตึกเงินทุนชั้น 6