หลักสูตร : การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร Quality Control of Herbal Products

Meeting date 29 มกราคม 2021 9:00 น.
Password: 12345
Join in browser Join in zoom app
หมายเหตุ : ท่านจะสามารถรับชมการบรรยายก็ต่อเมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดไว้ ท่านสามารถรับชมการบรรยายโดยการกดปุ่ม JOIN BROWSER หรือ JOIN ZOOM APP