กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

(FDA11) การขอผลตรวจสถานที่เครื่องสำอางเพื่อประกอบการจดแจ้ง
27.34 minute
฿1,650 ฿1,500
(FDA10) การจดแจ้งเพื่อนนำเข้าเครื่องสำอาง
37.03 minute
฿1,870 ฿1,700
Outlines ความหมายของคำว่า “นำเข้า” ตามพระราชบัญญัติเครื […]
10 Lectures
37.03 minute
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
฿1,870 ฿1,700
(FDA08) การจดแจ้งเครื่องสำอาง
70.37 minute
฿2,530 ฿2,300
29 Lectures
70.37 minute
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
฿2,530 ฿2,300
(FDA02) กฎระเบียบทางเครื่องสำอาง
50.00 minute
฿2,090 ฿1,900
30 Lectures
50.00 minute
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
฿2,090 ฿1,900
(FDA17) การจัดทํา Product Information File (PIF)
43.00 minute
฿1,980 ฿1,800
6 Lectures
43.00 minute
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
฿1,980 ฿1,800