หลักสูตร : ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

ข้อตกลงและแนวปฎิบัติในการเข้าร่วมอบรม
1.1 ต้องมีกล้อง Webcam ที่สามารถเปิดให้เห็นหน้าผู้เข้าร่วมอบรมได้ตลอดเวลา
1.2 เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ยืนยันตัวตน
1.3 ขณะอบรมหรือทดสอบให้นั่งในที่โล่ง ไม่มีสิ่งของวางระเกะระกะ
1.4 ขณะอบรมหรือทดสอบไม่ให้นำโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารวางไว้ใกล้ตัว
1.5 กำหนดเกณฑ์การตั้งชื่อใน Zoom Meeting
เช่น “รหัส ชื่อ-สกุล” หรือ “Section รหัส ชื่อ”
1.6 ใช้ Chat ในการสื่อสารระหว่างผู้คุมสอบและผู้เข้าร่วมอบรม

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการอบรมและทดสอบ
– คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ Laptop (โน๊ตบุค) (ที่มีกล้องเท่านั้น)
(ห้ามใช้มือถือ แทปเล็ต หรือไอแพด )
– อินเตอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 4 Mbps

กรุณาเลือกรุ่นที่ท่านต้องการฝึกอบรมด้านล่าง

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

เป็นการจองที่นั่งยังไม่ต้องชำระเงิน
ให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล
เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงินภายหลัง
(อบรมพร้อมสอบ) (ห้ามใช้มือถือ แทปเล็ต หรือไอแพด)

วิทยากร
คุณอรสา จงวรกุล
คุณธิดา  ทวีฤทธิ์

สถานที่อบรม
บรรยายทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom

รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565

เป็นการจองที่นั่งยังไม่ต้องชำระเงิน
ให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล
เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงินภายหลัง
(อบรมพร้อมสอบ) (ห้ามใช้มือถือ แทปเล็ต หรือไอแพด)

วิทยากร
คุณอรสา จงวรกุล
คุณธิดา  ทวีฤทธิ์

สถานที่อบรม
บรรยายทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom

รุ่นที่ 3 วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2565

เป็นการจองที่นั่งยังไม่ต้องชำระเงิน
ให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล
เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงินภายหลัง
(อบรมพร้อมสอบ) (ห้ามใช้มือถือ แทปเล็ต หรือไอแพด)

วิทยากร
คุณอรสา จงวรกุล
คุณธิดา  ทวีฤทธิ์

สถานที่อบรม
บรรยายทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom

รุ่นที่ 4 วันที่ 4 – 5 เมษายน 2565

เป็นการจองที่นั่งยังไม่ต้องชำระเงิน
ให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล
เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงินภายหลัง
(อบรมพร้อมสอบ) (ห้ามใช้มือถือ แทปเล็ต หรือไอแพด)

วิทยากร
คุณอรสา จงวรกุล
คุณธิดา  ทวีฤทธิ์

สถานที่อบรม
บรรยายทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom

รุ่นที่ 5 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565

เป็นการจองที่นั่งยังไม่ต้องชำระเงิน
ให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล
เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงินภายหลัง
(อบรมพร้อมสอบ) (ห้ามใช้มือถือ แทปเล็ต หรือไอแพด)

วิทยากร
คุณอรสา จงวรกุล
คุณธิดา  ทวีฤทธิ์

สถานที่อบรม
บรรยายทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom

รุ่นที่ 6 วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565

เป็นการจองที่นั่งยังไม่ต้องชำระเงิน
ให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล
เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงินภายหลัง
(อบรมพร้อมสอบ) (ห้ามใช้มือถือ แทปเล็ต หรือไอแพด)

วิทยากร
คุณอรสา จงวรกุล
คุณธิดา  ทวีฤทธิ์

สถานที่อบรม
บรรยายทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom

Layer 1
0
    0
    ตะกร้าของคุณ
    ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop