FDA18 การจัดเตรียมคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1) ประเภทยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (ภาคทฤษฎี)

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เพื่อให้จัดเตรียมและกรอกเอกสารแบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1) ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้รับทราบความรู้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในส่วนที่ข้องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเบื้องต้น

เนื้อหาของคอร์ส

คลิกดูเนื้อหาหลักสูตรนี้

 • การกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร แบบ ทบ.1 หน้า 1 และ 2
  21:50
 • การกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร แบบ ทบ.1 หน้า 3
  18:07
 • การกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร แบบ ทบ.1 หน้า 4-6
  16:52
Scroll to Top
Skip to content