FDA21 สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามประกาศ อย.

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นําเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องกับกฎหมาย สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

เนื้อหาของคอร์ส

คลิกดูเนื้อหาหลักสูตรนี้

 • กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  01:00:57
 • การพิสูจน์เอกลักษณ์และวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  03:04:33
 • วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  01:00:00
 • แบบทดสอบ Post-Test FDA21 หลักสูตร : สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ
Scroll to Top
Skip to content