ตารางอบรมผู้ประกอบการน้ำ ปี 67 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

ตารางจองอบรมผู้ประกอบการน้ำ ปี 67

แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ราคา 3,000 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว)

รุ่นที่ 1 อบรม วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

Scroll to Top
Skip to content