กองอาหาร

กองอาหาร

เดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 28-30 พ.ค. 67 

หลักสูตร กฎหมายและการขออนุญาต

รูปแบบ Onsite  ราคา 5,500 บาท

เดือน มิถุนายน 2567

วันที่ 14 มิ.ย 67 

หลักสูตร วิธีการใช้งานระบบ e – submission สำหรับยื่นคำขอ สบ.7 (อาหารที่ไม่ต้องแจ้งส่วนประกอบ)

รูปแบบ Onsite ราคา 2,500 บาท

วันที่ 27-28 มิ.ย 67 

หลักสูตร การตรวจสอบแบบแปลนแผนผังการตรวจสอบแบบแปลนแผนผัง กรรมวิธีการผลิต และรายการเครื่องจักรเพื่อประกอบการอนุญาตผลิตอาหาร

รูปแบบ Onsite ราคา 4,500 บาท

เดือน กรกฎาคม 2567

วันที่ 4-5 ก.ค. 67 

หลักสูตร การแสดงฉลากอาหาร การแสดงฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA (กฎหมายใหม่บังคับใช้ 2 ก.ค. 67)

รูปแบบ Onsite  ราคา 4,500 บาท

เดือน สิงหาคม 2567

วันที่ 1 ส.ค 67 

หลักสูตร การขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร

รูปแบบ zoom ราคา x,xxx บาท

วันที่ 16 ส.ค 67 

หลักสูตร การขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร (สารช่วยในกระบวนการผลิต)

รูปแบบ zoom ราคา x,xxx บาท

เดือน กันยายน 2567

วันที่ 6 ก.ย. 67 

หลักสูตร การอนุญาตผลิตและวิธีการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

รูปแบบ zoom  ราคา x,xxx บาท

Scroll to Top
Skip to content