ประมวลภาพอบรมการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท IVD รุ่น1 (ศ. 5 มี.ค. 2021)

ประมวลภาพอบรมรุ่น 1 (รอบเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น.) หลักสูตร วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท In-vitro diagnostic (IVD) 

ผ่านระบบ Pre-submission รวมถึงการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงและการรวมกลุ่ม

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Scroll to Top
Skip to content