กิจกรรมประจำปี

กิจกรรมประจำปี, กิจกรรมโครงการ

กิจกรรมในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อการดูแลโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (จ. 24 ก.ค. 2023)

กิจกรรมในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อการดูแลโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสงขลาเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

กิจกรรมประจำปี, ประมวลภาพการอบรม

ประมวลภาพอบรมการการจัดเตรียมเอกสารหรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ รุ่น1 (ศ. 2 เม.ย. 2021)

ประมวลภาพอบรมรุ่น 1 หลักสูตร แนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขออนุญาต

กิจกรรมประจำปี, ประมวลภาพการอบรม

ประมวลภาพอบรมการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท IVD รุ่น2 (ศ. 5 มี.ค. 2021)

ประมวลภาพอบรมรุ่น 2 (รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.) หลักสูตร วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท In-vitro diagnostic (IVD) ผ่านระบบ Pre-submission รวมถึงการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงและการรวมกลุ่ม

กิจกรรมประจำปี, ประมวลภาพการอบรม

ประมวลภาพอบรมการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท IVD รุ่น1 (ศ. 5 มี.ค. 2021)​

ประมวลภาพอบรมรุ่น 1 (รอบเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น.) หลักสูตร วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท In-vitro diagnostic (IVD) ผ่านระบบ Pre-submission รวมถึงการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงและการรวมกลุ่ม

Scroll to Top
Skip to content