ประมวลภาพอบรมการการจัดเตรียมเอกสารหรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ รุ่น1
(ศ. 2 เม.ย. 2021)

ประมวลภาพอบรมรุ่น 1 หลักสูตร แนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขออนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)
วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Scroll to Top
Skip to content