กิจกรรมในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อการดูแลโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (จ. 24 ก.ค. 2023)

กิจกรรมในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อการดูแลโดยชุมชนอย่างยั่งยืน มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสงขลาเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาครถเข็น 20 ตัว และบริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด บริจาค อุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดความดัน ,ผ้าพันต้นแขน,Professional IR Thermometer, เครื่องพ่นละอองยา, Power & Efficiency Suction Unit V5 และ Fingertip จำนวนรวม 6 รายการ
มูลนิธิ อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยส่งต่อความสุขและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนได้อย่างยังยืน ต่อไป
และพบกันใหม่ในการส่งมอบครั้งต่อไป

Scroll to Top
Skip to content